עבודות אחרונות >מסך > משטחים אינטראקטיביים

בעמוד זה תמונות ווידאו מתוך עבודות שנעשו במסגרת עבודתי כארט דיירקטור באייקליק.
אייקליק יצרה פלטפורמה אינטראקטיבית לאינטראקציה בחללים ציבוריים. המערכת של אייקליק יוצרת משטחים אינטראקטיביים על רצפה, קיר, חלון או שולחן. המערכת של אייקליק משמשת בעיקר כמדיום פרסומי באזורים  ציבוריים כמו שדות תעופה, מרכזי קונגרסים וקניונים.